Zaznacz stronę

Umowy leasingowe są niezwykle korzystne dla obu stron. Cesja leasingu dotyczy głównie sytuacji, gdy dotychczasowy leasingodawca z jakiegoś powodu nie jest w stanie regulować zobowiązań finansowych w stosunku do finansującego bądź stwierdza, że użytkowany sprzęt jest technologicznie przestarzały. W przeciwieństwie do umowy kredytowej może w ten sposób przenieść prawa i obowiązki, które wynikają ze stosunku umowy na innego przedsiębiorcę i wymienić np. flotę pojazdów na nowszą.

Czym jest cesja leasingu

Prawo  podatkowe zmienia się nieustannie, nierzadko ze znaczną korzyścią dla polskich podatników. Podobny, bardzo atrakcyjny finansowo przepis podatkowy wprowadzono już na początku 2013 roku, ale mimo szeregu zalet nie zyskał on jeszcze zbyt dużej popularności w naszym kraju. Chodzi mianowicie o cesję leasingu, o której szczegółowo w poniższym artykule.

Umowę leasingową można legalnie zbyć oraz nabyć, a strony transakcji określa się mianem:

  • cesjonariusza – nabywcy,
  • cedenta – zbywcy.

Cesja leasingu jest więc przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z umowy na innego przedsiębiorcę.

Zbycie umowy leasingowej: jak to zrobić

Jeszcze przed podpisaniem umowy leasingowej warto sprawdzić szczegółowo wszystkie zapisy, dotyczące ewentualności przeprowadzenia cesji. Mogą one ulegać zmianie, a warunki oferowane przez każdą z instytucji finansowych nie zawsze są jednakowo korzystne. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z bycia stroną umowy leasingowej wiążą się zazwyczaj z koniecznością wniesienia prowizji. Dodatkowo finansujący musi zweryfikować wiarygodność nowego nabywcy praw do użytkowania aktywów i określa wysokość wnoszonego odstępnego.

Cesja od strony księgowej

Od strony księgowej cesja również nie jest zbyt skomplikowana. Cedent nie koryguje odliczonych podatków w Urzędzie Skarbowym. Należy wyrównać wartość środka trwałego w stosunku do jego wartości rynkowej. Odstępne (za sprzedaż praw do majątku) płaci osoba, po której stronie zawarto taki zapis w umowie. Cedent wystawia fakturę VAT, a cesjonariusz płaci podatek VAT od kwoty odstępnego. Może on odliczyć sobie VAT od rat i zliczyć PIT, CIT oraz VAT do całkowitych kosztów raty. W przypadku pojazdu osobowego odliczy sobie przykładowo jedynie 50% podatek VAT od rat leasingowych.

Czym grozi zerwanie umowy leasingowej

Jeśli zerwanie umowy leasingowej jest w ogóle możliwe, zwyczajnie nie opłaca się żadnemu leasingobiorcy. Można tego dokonać bowiem nie wcześniej niż po upłynięciu co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu umowy leasingowej, czyli przykładowo po 2 latach w przypadku samochodu osobowego. Prawo do jego wykupu jest wówczas nierozerwalnie związane z bardzo dużymi kosztami, bowiem leasingodawca jest w stanie przekazać prawo użytkowania środków trwałych tylko za równowartość ich rynkowej wartości. Cesja leasingu wpasowuje się więc w tę niszę na rynku leasingowym idealnie. Nie wiąże się z dużymi stratami i jeśli leasingodawca naprawdę nie ma innego wyjścia lub zmienił zdanie, powinien się na nią zdecydować.

 

zamów rozmowę