Zaznacz stronę

Leasing vs kredyt

Leasing jest atrakcyjną formą finansowania inwestycji szczególnie dla firm uiszczających wysokie podatki dochodowe. Umożliwia łatwy dostęp do środków transportu i nowoczesnego sprzętu (maszyn, linii technologicznych itp.) bez konieczności angażowania znacznych środków kapitałowych. Jednocześnie stanowi tzw. tarczę podatkową, gdyż w koszty wlicza się całą ratę leasingu a nie jak w przypadku kredytu tylko jej część odsetkowa (tzw. rzeczywisty koszt kredytu).

Dodatkowo w porównaniu z kredytem leasing posiada jeszcze szereg innych, istotnych atutów. Są to:

• Znacznie prostsza i szybsza procedura i mniejsze wymogi dokumentowe dla określonych przedmiotów np. dla środków transportu;

• Możliwość uzyskania zabezpieczenia nie obciążającego leasingobiorcy – np. gwarancja odkupu przez dostawcę;

• Dostosowanie sezonowości rat leasingowych do potrzeb klienta (płynne regulowanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy);

• Uzyskanie atrakcyjnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu z możliwością wliczenia go w raty;

• Możliwość skrócenia efektywnego okresu amortyzacji podatkowej (w przypadku skorzystania z leasingu operacyjnego w rejonach nie zagrożonych bezrobociem strukturalnym) poprzez zastosowanie współczynnika 3 w amortyzacji degresywnej;

• Dzięki kosztom podatkowym w leasingu operacyjnym istnieje możliwość optymalizacji wyniku w przypadku dużej dysproporcji między wynikiem księgowym i podatkowym;

• Przy leasingu zwrotnym możliwość wprowadzenia do bilansu rynkowej wartości zamortyzowanego środka trwałego;

• Możliwość pełnej amortyzacji podatkowej przedmiotu w okresie leasingu (w przypadku leasingu kapitałowego przedmiotów o niskiej stawce amortyzacyjnej na okres co najmniej 60 miesięcy).

Skorzystanie z oferty leasingu przynosi również wymierne korzyści w przypadku gdy klient:

• Posiada zdolność kredytową, ale nie chce obciążać swojego majątku zabezpieczeniami (są np. potrzebne do zabezpieczenia kredytu obrotowego) lub nie posiada 25% wkładu własnego przy projekcie inwestycyjnym w pierwszej fazie jego realizacji; • Ma wyczerpany limit kredytowy lub nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej (w sensie okresu funkcjonowania podmiotu na rynku, zapadalności kredytu – długoterminowy leasing nieruchomości, 6-cio letni maszyn lub jego kwoty) a przedmiot leasingu jest płynny, lub przedstawia znaczną wartość rynkową, która wolno się amortyzuje (niektóre nieruchomości) lub klient przedstawi inne płynne zabezpieczenie;

• Chce taniej kupić samochód (niższe koszty finansowe) – firma leasingowa posiada specjalne rabaty u dostawców;

• Potrzebuje auto tylko na dwa lata (leasing odnawialny – klient nie spłaca całego kapitału i nie przejmuje go na własność ale wymienia go na kolejny);

• chce odebrać nowy samochód w ciągu dwóch dni – uproszczona procedura –przy określonych kwotach i przedmiotach brak zaświadczeń z ZUS i US oraz opinii bankowych i sprawozdań finansowych;

• ma dość problemów z ubezpieczenia i nie chce administrować swoim majątkiem – częściowy outsorcing z atrakcyjną ofertą brokerską i zarządzaniem (samochody, komputery, nieruchomości).

zamów rozmowę