Zaznacz stronę

Samochody psują się w trakcie ich używania cały czas, niezależnie od ich wieku czy stanu technicznego. Kto zajmuje się pokryciem kosztów naprawy samochodów firmowych w przypadku jakichkolwiek usterek? Odpowiedź jest prosta: leasingodawca. Jest to kolejna ogromna zaleta tej formy zewnętrznego finansowania środków trwałych przedsiębiorstwa.

Obowiązki leasingobiorcy wobec leasingodawcy

Korzystający z przedmiotu umowy leasingowej zobowiązuje się w momencie jej podpisania do spłacania comiesięcznych rat o z góry ustalonej wysokości. Wynagrodzenie na rzecz finansującego może mieć stałą wartość, być malejące (początkowe czynsze są najwyższe) bądź wzrastać jedynie sezonowo, zależnie od specyfiki branży leasingobiorcy i pierwotnych ustaleń. Instytucje finansujące są pod tym względem dość elastyczne i zapewniają znacznie lepsze warunki niż przy otrzymywaniu kredytu bankowego. Kodeks cywilny dookreśla, że korzystający z samochodu staje się jego właścicielem dopiero po zakończeniu umowy, wykupie jej przedmiotu i przeniesieniu prawa własności. Dotychczas jest jedynie użytkownikiem pojazdu, ale może wymagać jego utrzymania w należytym stanie i ponoszenia opłat eksploatacyjnych.

Całkiem zasadnie firmy leasingowe żądają pełnego ubezpieczenia auta w postaci OC i AC (jednak czasem brak takiego zapisu w umowie), co przydaje się w przypadku jego uszkodzenia bądź kradzieży. Nie ma wówczas problemów przy uzyskaniu odszkodowania i nie trzeba wykładać z własnej kieszeni środków na kosztowną naprawę. Warto pamiętać, że odszkodowanie otrzymuje właściciel pojazdu, czyli leasingodawca.

Serwisowanie samochodu w leasingu – gdzie dokonać naprawy?

Akceptacja warunków umowy z leasingodawcą oznacza także zgodę na warunki serwisowania leasingowanego samochodu. Finansujący wymaga bowiem od korzystającego wizyt jedynie w rekomendowanych przez niego serwisach ASO, autoryzowanych stacjach obsługi. Na co dzień użytkownicy aut prywatnych zazwyczaj omijają tego rodzaju punkty ze względu na ceny – są one wyższe niż w zwykłych warsztatach prywatnych. Ale czy czynią słusznie i faktycznie oszczędzają? W ASO zawsze wykorzystuje się oryginalne części producentów samochodów. Dodatkowo:

  • pracowników ASO szkoli się specjalistycznie z zakresu obsługi i napraw samochodów danej marki, w związku z czym poradzą sobie z każdym pojazdem, ale charakteryzuje ich szczególnie obszerna wiedza na temat modeli konkretnej marki,
  • dystrybutorzy konkretnych marek narzucają odgórnie stacjom rygorystyczne normy, kontrolują jakość napraw mechaników, ich stanowiska pracy,
  • czas oczekiwania na różnego rodzaju naprawy jest maksymalnie skrócony, co wiąże się z bardzo krótkim przestojem serwisowanego samochodu,
  • pracownicy mają dostęp na miejscu do bieżącej dokumentacji technicznej i zaleceń producenta,
  • na wszystkie naprawy i usługi jest gwarancja, często znacznie wydłużona.

Należy wiedzieć, że jeśli leasingobiorcy przydarzyła się awaria samochodu, musiał zamówić holownik lub skorzystać z usług pomocy drogowej, może wówczas wziąć fakturę na firmę i wliczyć ją w koszta uzyskania przychodu. Od kwoty zapłaconej za holowanie pojazdu odlicza się wtedy podatek VAT.

 

zamów rozmowę