Zaznacz stronę

Wraz z końcem trwania umowy leasingowej, dużymi krokami zbliża się wykup samochodu, który może być przedstawiony na różnych warunkach w zależności od przedmiotu umowy – czy był to leasing samochodów osobowych i dostawczych, czy leasing maszyn budowlanych, szczegóły wykupu będą się różnić, jednak ogólne zasady pozostają niezmienione.

Na wykup największy wpływ ma typ umowy leasingowej. Mogliśmy zdecydować się na leasing finansowy i leasing operacyjny. Obydwie formy różnią się sposobem zarządzania przedmiotem umowy leasingowej i konsekwencjami podatkowymi.

Umowa leasingu finansowego określa, że samochód lub maszyna po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej stają się własnością leasingobiorcy. Leasing operacyjny, który jest najpopularniejszą umową leasingową zawieraną w naszym kraju, daje leasingobiorcy swobodę wyboru – może on zdecydować się na wykup lub nie.

Poza różnicami pomiędzy umowami leasingu warto znać różnice przy wykupie pojazdu prywatnie i wykupie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykup samochodu prywatnie

Jest to rzadziej stosowana metoda wykupu pojazdu pod koniec trwania umowy leasingowej. Wiąże się z nią utrata możliwości odprowadzenia podatku VAT od ceny wykupnego. Poza tym ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić za wykupowany pojazd, nie odprowadzimy do kosztów przychodu.

Wprowadzając samochód wykupiony prywatnie do firmy, niezbędne jest również prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, dzięki czemu będziemy mogli odprowadzić koszta benzyny lub amortyzacji.

Zalety i wady wykupu prywatnie

Podstawową zaletą jest możliwość odstąpienia pojazdu w ramach darowizny, a także odsprzedanie go po pół roku od wykupu bez dodatkowego naliczenia podatku dochodowego.

Wad jest nieco więcej. Przede wszystkim odchodzi nam możliwość odliczenia VATu i „wrzucenia” kosztów pojazdu do kosztów uzyskania przychodów. Poza tym konieczne jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych podczas odsprzedaży wykupionego samochodu.

Wykup samochodu na firmę

Kończący się np. leasing samochodów ciężarowych możemy zakończyć poprzez ich wykupienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To rozwiązanie z wielu aspektów jest korzystniejsze od wykupu prywatnego.

Przede wszystkim kupując pojazd po obniżonej, określonej uprzednio kwocie, możemy od niej odprowadzić podatek VAT, a także umieścić koszta wykupionego pojazdu do kosztów uzyskania przychodu.

Operacje te są możliwe z tego względu, że leasing oraz wszystkie opłaty z nim związane prawnie figurują jako usługa, natomiast wykupienie pojazdu lub innego przedmiotu umowy leasingowej możemy traktować jako dostawę towaru.

W przypadku wprowadzenia pojazdu do działalności możemy zdecydować się na dwa warianty – zakwalifikowanie wykupionego przedmiotu do środków trwałych lub jednorazowo „wrzucić” go w koszta. Drugie rozwiązanie jest możliwe, gdy wartość wykupionego pojazdu nie przekroczy 3500 złotych.

Zalety i wady wykupu na firmę

Zalet wykupu pojazdu na firmę jest sporo. Możemy odliczyć kwotę wykupu do kosztów uzyskania, odliczyć VAT, nie musimy prowadzić ewidencji przebiegu, a także w przypadku odsprzedaży zwolnieni jesteśmy od podatku PCC.

W zasadzie jedyną główną wadą tego rozwiązania jest konieczność odprowadzenia podatku dochodowego przy odsprzedaży pojazdu.

 

zamów rozmowę